UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KNUROWIE z siedzibą w Knurowie ul. Jana Sobieskiego 6, zwana dalej Spółdzielnią, tel. (32) 235-14-25; (32) 235-14-43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni jest: DANUTA MARCZAK – urzędująca w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8; kontakt – telefon (32) 235-14-25 w. 40, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań i obowiązków spoczywających na Spółdzielni jako zarządcy, wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 08.12.2001 r. z późniejszymi zmianami.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Spółdzielni realizujący zadania w imieniu zarządcy. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom realizującym na zlecenie Spółdzielni zadania wynikające z bieżącej działalności. Z wykazem tych podmiotów można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 8.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni oraz na czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z przynależnością do Spółdzielni.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), po wyczerpaniu celu ich gromadzenia. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w określonych przypadkach; e) prawo do przenoszenia danych, przy spełnieniu określonych warunków; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

eBOK

Logowanie do systemu eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie

   

Ul. Jana III Sobieskiego 6

44 - 194 Knurów

 

Tel: 32 235 14 25  Fax: 32 235 21 54  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny Pracy
Poniedziałek 7:30  -  17:30
Wtorek 7:00  -  15:00
Środa 7:00  -  15:00
Czwartek 7:00  -  15:00
Piątek 7:00  -  13:00
Dyżur Radcy Prawnego
Poniedziałek 16:00  -  17:00

 

 

Program wycieczek organizowanych przez Dział Społeczno - kulturalny LWSM w okresie wakacji letnich 2018r.

 

PROPONUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY WYCIECZKI JEDNODNIOWE:

 

 

 

06.07 - Cinema City - GLIWICE 11.07 - Manufaktura słodyczy , Muzeum Dawnych Rzemiosł, Etno – Jura - ŻARKI
18.07 - Westernowy Park Rozrywki - ŻORY 20.07 - Cinema City - GLIWICE
25.07 - Park Dinozaurów i Rozrywki - INWAŁD 27.07 - Dzidzi Wioska - WILCZA
01.08 - Leśny Park Niespodzianek - USTROŃ 03.08 - Cinema City - GLIWICE
08.08 - Park Nauki i Ewolucji Człowieka - KRASIEJÓW 17.08 - Dzidzi Wioska - WILCZA
22.08 - Dom Strachów, Park Doświadczeń i Park Miniatur - OGRODZIENIEC 24.08 - Cinema City - GLIWICE

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KLUBACH SPÓŁDZIELCZYCH

LOKATOREK tel. 32 235 19 08 * GAMA tel. 32 235 10 15 * MALUCH tel. 32 235 17 65

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY - Nie bądźcie naiwni, zachowajcie czujność !

Bardzo często zdarza się, a szczególnie wiosną i jesienią, że w budynkach mieszkalnych naszej spółdzielni pojawiają się osoby oferujące różnego rodzaju usługi serwisowe, naprawcze, czy też wymiany urządzeń lub wyposażenia mieszkania. Osoby te niejednokrotnie przedstawiają się jako przedstawiciele spółdzielni lub też jako współpracownicy spółdzielni, sugerując przy tym, że czynności wykonują na zlecenie spółdzielni albo za zgodą spółdzielni. Prawie zawsze są to kłamstwa i próby naciągnięcia mieszkańców na niepotrzebne koszty.

 

Prawdą jest, że spółdzielnia zleca wykonanie różnego rodzaju przeglądów, np. przeglądów gazowych, kominiarskich, elektrycznych czy też okresowych budowlanych. Zwróćcie Państwo uwagę, że za każdym razem, informacja o planowanym przeglądzie wywieszana jest z wyprzedzeniem na klatkach schodowych, a pracownicy firm dokonujący tych czynności, posiadają identyfikatory potwierdzone przez LWSM w Knurowie. W żadnym wypadku pracownicy dokonujący przeglądów nie mogą Państwu oferować wymiany lub naprawy sprzętu. Jeśli podczas dokonywanego przeglądu zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek prac po Państwa stronie, to pracownik wykonujący przegląd z ramienia spółdzielni, jedynie poinformuje Państwa o takiej konieczności, pozostawiając protokół ze wskazaniem usterki do usunięcia. Wybór sposobu i firmy wykonującej takie prace, należy wyłącznie do Państwa. Wszelkie prace wykonywane podczas przeglądów zleconych przez spółdzielnię, rozliczane są przez spółdzielnie. Państwo nie dokonujecie w tym czasie żadnych opłat. Zawsze w razie wątpliwości macie Państwo możliwość zasięgnięcia informacji i wyjaśnień w administracji naszej spółdzielni.

 
Scroll to top